ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΦΟΡΙΑΣ

Δικαιολογητικά για να δηλωθεί ο θάνατος φορολογούμενου στην εφορία

(πριν ξεκινήσετε την διαδικασία διαγραφής βγάλτε ένα Ε9 να υπάρχει)

1.Ληξιαρχική πράξη θανάτου

2.Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών από τον Δήμο, που είναι δημότης ή από κάποιο Κ.Ε.Π

3.Πιστοποιητικό περί μη η δημοσίευσης διαθήκης

Α) Εάν o θάνατος είναι πριν την 1-03-2013 από τον πρωτοδικείο και ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης και (ισχύει τρεις μήνες)

Β) Εάν ο θάνατος είναι μετά την 01-03-2013 μόνο από το ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης και (ισχύει τρεις μήνες)

(Δικηγόρος : Σουσουρίδου Φωτεινή τηλ: 6941540023 )

4.Συμπληρωμένο έντυπο Μ1 για των ή την χήρα (ένα υπάρχει) (από υπολογιστή)

5.Συμπληρωμένο έντυπο Μ7 για τους κληρονόμους (από λογιστή)

6.Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των κληρονόμων και του ή της χήρας (εάν υπάρχει) και εκκαθαριστικά εφορίας που να φαίνεται Α.Φ.Μ

7.Διαθήκη (ένα υπάρχει) σε συμβολαιογράφο ή (Δικηγόρο 6941540023 )

8.Συμπληρωμένο έντυπο Μ1 με τα στοιχεία του θανόντος ή του Μ7 εάν ήταν επιτηδευματίας

(Αν πάει δικηγόρος θέλει εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από κάποιον της οικογένειας και φυσικά το Μ1 και Μ7 το βγάζει η δικηγόρος)

Για την δήλωση θανάτου από πρόσωπο που δεν ανήκει στους κληρονόμους απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Είσπραξη εξόδων κηδείας από τα ασφαλιστικά ταμεία

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΙΚΑ:

 • Τιμολόγιο Γραφείου Τελετών
 • Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντα/σης
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Ταυτότητα Δικαιούχου
 • Βιβλιάριο Τραπέζης του δικαιούχου για να μπούν τα έξοδα κηδείας
 • Βιβλιάριο Τραπέζης και η πρώτη σελίδα Φωτοτυπία εκεί που έμπαινε η σύνταξη του/της  Θανόντος/σης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΟΑΕΕ ΤΕΒΕ:

 • Τιμολόγιο Γραφείου Τελετών
 • Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντα/σης
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Ταυτότητα Δικαιούχου + ΑΜΚΑ +ΑΦΜ σε έγγραφο.
 • Βιβλιάριο Τραπέζης του δικαιούχου για να μπούν τα έξοδα κηδείας
 • Βιβλιάριο Τραπέζης και η πρώτη σελίδα Φωτοτυπία εκεί που έμπαινε η σύνταξη του/της  Θανόντος/σης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ:

 • Διαγραφή από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους                                        (τηλ επικοινωνίας :2103329900)
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξεως θανάτου
 • Βιβλιάριο Ασθενείας
 • Τιμολόγιο-Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών Εξόδων Κηδείας, από το Γραφείο Τελετών πού τέλεσε την Κηδεία
 • Βεβαίωση της Υπηρεσίας Υγειονομικής Περίθαλψης περί καταθέσεως του βιβλιαρίου νοσηλείας του αποθανόντος. Στην ανωτέρω υπηρεσία πρέπει να κατατεθεί το βιβλιάριο νοσηλείας του αποθανόντος και Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου του Ν.Δ. 105/1969, ότι ο αποθανών δεν ήταν ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμό ΙΚΑ – ΤΕΒΕ κλπ. και ότι δεν δικαιούται να πάρει έξοδα κηδείας από οποιαδήποτε άλλη πηγή [Ταμείο ή οργανισμό]

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΟΓΑ:

 • Θεωρημένη απόδειξη εξόδων κηδείας από το Γραφείο Τελετών
 • Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντα/σης
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Εάν υπάρχει το τελευταίο απόκομμα συντάξεως του θανόντα/σης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης & Πλησιέστερων Συγγενών
 • Ειδικό Έντυπο καταβολής εξόδων κηδείας και τυχόν ανείσπρακτων συντάξεων από τον Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. του θανόντα/σης.
 • Ταυτότητα  ΑΜΚΑ  και Αριθμός Τραπέζης Δικαιούχου σε Φωτοτυπία.